Kommunikativa språkkort

Till lärare i franska, spanska, tyska, engelska samt förberedelseklass/ språkintroduktion och sfi.

Kommunikationsspel – kort som främjar den kommunikativa träningen i klassen/gruppen!

spanska-box-1Detta kommunikativa läromedel finns i två utgåvor:

Box 1 − enklare kort för steg 1 och 2 på grundskolan (ofta år 7-8) och gymnasiet
Tränar eleverna att presentera sig, att köpa frukt, att tala om vad de tycker om att göra på fritiden, att använda skolord i den dagliga skolsituationen, att använda ord som hör ihop med hus och hem.

Finns på franska, spanska, tyska och engelska. Finns även för förberedelseklass, språkintroduktion och sfi.

franska-box-2Box 2 − svårare kort för steg 1 och 2 på grundskolan och gymnasiet (ofta år 8-9 samt gymnasiets nybörjarkurs)
Tränar eleverna att köpa tågbiljetter, att handla i olika affärer samt att nyttja turistfraser för att ta in på hotell, fråga om vägen eller gå på restaurang.

Finns på franska, spanska, tyska och svenska.

 

Mer info

Varje box består av 100 laminerade kort med 50 frågor och 50 svar från fem olika områden. De kan användas på flera olika sätt i elevgrupperna.

Förslag på hur elever och lärare kan använda dem finns i boxen.

Boxarna  innehåller färgglada och snyggt laminerade kort fördelade på olika vardagliga kommunikativa områden, där kort med frågor respektive svar bildar stommen i övningarna.

Boxarna kan även användas på folkhögskolor och på olika studieförbund.

Pris från 224 kr exkl. moms per box (280 kr inkl. moms)     Beställ »